Rešeni primeri – C, prosta struktura 1

1. Izračunati proizvod 3 uneta broja.

#include<stdio.h>

void main()

{ int  a, b, c, P;

printf(„\nUnesite tri broja: „);

scanf(„%d%d%d“,&a,&b,&c);

P=a*b*c;

printf(„Proizvod tri uneta broja iznosi: %d.“,P);

}

2. Rešiti jednačinu: 3x-a=10 .

#include<stdio.h>

void main()

{ int a; float x;

printf(„\nUnesite parametar a: „);

scanf(„%d“,&a);

x=(10+a)/3.0;

printf(„Rešenje jednacine: x=%.2f“,x);

}

3. Za uneti obim kruga izračunati njegovu površinu.

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#define Pi 3.14

void main()

{ float r, O, P;

printf(„\nUnesite obim kruga: „);

scanf(„%f“,&O);

r=O/(2*Pi);

P=pow(r,2)*Pi;

printf(„Za uneti obim kruga %.2f, površina kruga iznosi: %.2f.“,O,P);

}

Advertisements

Zadaci za vežbu – prosta linijska struktura

PROSTA LINIJSKA STRUKTURA                                                         Više zadataka…

1. Napisati program kojim se izračunava i ispisuje zbir, razlika, proizvod i količnik 2 uneta broja.

2. Napisati program kojim se ispisuju prethodink i sledbenik za uneti broj.

3. Napisati program kojim se, za 2 uneta broja, izračunavaju: zbir njihovih kvadrata i kvadrat njihovog zbira.

4. Napisati program kojim se izračunavaju obim i površina kruga za uneti poluprečnik.

5. Napisati program kojim se izračunavaju obim i površina pravougaonika za unete stranice a i b.

6. Napisati program kojim se za unete katete izračunavaju obim i površina pravouglog trougla.

7. Napisati program kojim se za unetu površinu kvadrata izračunava njegov obim.

8. Napisati program kojim se za unetu stranicu kvadrata, izračunavaju površine upisanog i opisanog kruga.

9. Napisati program kojim se dužina puta, izražena u kilometrima, preračunava u decimetre.

10. Napisati program kojim se dužina table, izražena u inčima, preračunava u centimetre. 1 inch=2.54 cm

11. Napisati program kojim se temperatura preračunava iz skale Celzijusa u skalu Farenhajta, ako je poznato da je: TF=TC*1.8+32.

12. Napisati program kojim se izračunava zbir cifara unetog trocifrenog broja.

Radno okruženje u Pascal-u

Kada pokrenete program Turbo Pascal (koji radi pod DOS operativnim sistemom u obliku aplikacije pod Windows-om), prozor koji se otvara, izgleda ovako:

1 Pocetni

Naravno, on se može maksimizovati kombinacijom tastera Alt + Enter.

Kao što se vidi na slici, čim se pokrene program, pokrenut je i editor za kucanje, tj. prozor fajla Noname.PAS, u kome možete kucati svoj program, kome ćete kasnije dati ime po želji. Inače, u glavnom meniju, pod opcijom File postoje standardne naredbe New za otvaranje prozora novog dokumenta, i Open za otvaranje nekog već sačuvanog dokumenta.

PRIMER:  jednostavan programčić za sabiranje 2 uneta broja

2 Zbir Noname

Kada smo otkucali program, sačuvaćemo ga. File –> Save, otkucamo novo ime, pritisnemo dugme OK:

3 Zbir Save menu 4 Zbir Save

Sledeći korak je kompajliranje programa i otklanjanje grešaka. Kada se program iskompajlira, ako postoje sintaksne greške, dobićemo obaveštenje o tome, i treba da ih otklonimo, a zatim ponovo pokrenemo kompajliranje.

5 Zbir Compile menu 6 Zbir Compile error

I ovaj proces treba ponavljati sve dok ne dobijemo poruku Compile successful:

7 Zbir Compile success

VAŽNO: ako u programu imamo logičke greške (program ‘radi’, ali ne radi tačno ono što je postavljeno zadatkom) – njih kompajler ne može da otkrije. One su greške u razmišljanju programera, nalaze se i u algoritmu rešenja i treba ih prvo tamo otkloniti, pa onda potražiti grešku u samom programu.

Kada je program iskompajliran, i greške su otklonjene, možemo pokrenuti izvršenje programa:

8 Zbir Run menu

Prozor u kome se izvršava program, tzv. User screen, izgleda ovako:

9 Zbir Run 1_s

U ovom primeru je izvršena prva naredba, ispis teksta na ekran, i čeka se unos dva broja i potvrda pomoću tastera Enter (kada se unose brojevi, mogu se razdvojiti razmakom, tabulatorom ili novim redom). Kada to uradimo, program se dalje izvršava, u ovom slučaju se učitavaju unete vrednosti, vrši njihovo sabiranje, i ispisuje se rezultat na ekran:

10 Zbir Run 2_s

Ako želimo da se vratimo u editor, dovoljno je kliknuti bilo gde. Ovaj korisnički ekran možemo da vidimo u bilo kom trenutku, kombinacijom tastera Alt + F5.